powered by Footsteps

asv UVV opgericht 10 september 1902

De verenigingen, waaruit " U. V. V." is voortgekomen, waren in eerste instantie " JEMCA " en " VOORWAARTS "
De eerste fusie leverde de naam " JEMCA - VOORWAARTS " ( afgekort J.V. ) op. Na deze fusie kwam de vereniging " U. N. I. " zich melden en ook met deze vereniging werd samengegaan, echter onder een geheel nieuwe naam, n.l. " JONG VITESSE ". Men koos deze naam omdat de toevoeging van de letters " U. N. I. " tot een onuitspreekbare naam zou leiden, maar vooral omdat er insignes waren met de letters " J. V. ", afkomstig van de eerder genoemde " JEMCA - VOORWAARTS ". Deze insignes konden dus bij " JONG VITESSE " ( J. V. ) in gebruik blijven.
En nog was er geen einde aan de fusies ! Er bestond n.l. ook nog een vereniging " VICTORIA ", die aan de gemeente Utrecht het verzoek richtte om het voetbalveld in het Wilhelminapark te mogen huren. Dit veld was reeds in gebruik bij " VITESSE " ( het woord " JONG " was inmiddels geschrapt ). En zie ook aan " VICTORIA " werd voor het seizoen 1902 - 1903 hetzelfde veld verhuurd. Dit feit was de aanleiding tot de laatste fusie en tot de oprichting van U. V. V.

Naamloze afbeelding

De oprichters zijn Dirk DAS *) en Dr. H.J. MAKKINK, maker en componist van het U. V. V. lied, H. Nijland, J. Nijland, C.R. Drijver, Dr. P. Ronge, G.J. de Boer ( "Boertje" ), K. van der Wal, P. Ritmeester, A. Romeijn, B. Moerkoert, C.J.A. Begeer, N. Lamme, Ir. C. Moll Schnitzler, Dr. Müller, Dr. Frenckel en Hans Mengelberg.

Naamloze afbeelding

Naamloze afbeelding