powered by Footsteps

Nieuwsbericht Horeca Asv UVV (28-10-2016)

Geachte leden,

Zoals u wellicht de afgelopen tijd al eens hebt vernomen, buigen wij ons als algemeen bestuur van de ASV UVV al sinds 2014 over het functioneren van de horeca in onze accommodatie. Na intensieve afweging en de nodige gesprekken met de huidige uitbaters van de horeca en leverancier Grolsch hebben wij vorig jaar definitief besloten de horeca in de toekomst weer zelf te gaan organiseren. Wij zijn ervan overtuigd daarmee de kwaliteit van de horecavoorzieningen op ons sportpark te kunnen verbeteren voor onze leden. Daarmee willen wij bereiken dat de horeca voor iedereen, veel meer dan nu het geval is, een aantrekkelijke plek wordt om voor of na het sporten na te praten en elkaar te ontmoeten. Wij verwachten bovendien dat de opbrengst uit horeca in dat geval tenminste gelijk moet kunnen zijn aan de huidige opbrengsten.

Om een en ander in gang te kunnen zetten hebben wij aan het eind van de 10 jarige looptijd de contracten met onze hoofdhuurder Grolsch en diens exploitant opgezegd. Al snel bleek dat deze partijen geenszins van plan waren de accommodatie (het sportcafé in De Paperclip) afgelopen voorjaar vrij te maken en te vertrekken. Wij hebben daarom helaas een rechtszaak moeten voeren om dit te bewerkstelligen. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en hebben wij op alle punten van de rechter gelijk gekregen. De rechter heeft bepaald dat de huidige huurders op 17 november aanstaande de accommodatie (sportcafé en keuken; niet de horecavoorziening bij tennis) schoon en leeg op dienen te leveren. Tot 1 november as. hebben de uitbaters van de horeca de gelegenheid om met een acceptabele overnameprijs te komen voor de huidige inventaris. Mocht dan geen overeenstemming zijn bereikt dan zal de Asv UVV per ommegaande de benodigde inventaris aanschaffen.


Dit betekent dat zeer binnenkort al verhuis- en sloopwerkzaamheden in onze horeca plaats kunnen gaan vinden. Het is niet uit te sluiten dat daardoor enige overlast ontstaat. Het leek ons goed u nu al daarvan op de hoogte te stellen. Ook kondigen wij hierbij vast aan dat naar verwachting in de periode vanaf 17 november de horecavoorziening tijdelijk middels een vorm van noodoplossing zal gaan functioneren. Ondertussen zijn wij vanuit het AB samen met een horecacommissie, waarin de verschillende verenigingen vertegenwoordigd zijn, hard bezig te komen tot nieuwe afspraken met aannemers en leveranciers, om zo snel mogelijk na 17 november weer een volwaardige horecavoorziening ter beschikking te hebben.

Om deze horeca in de toekomst goed te kunnen laten draaien zijn veel vrijwilligers nodig. Een aantal leden is reeds benaderd en heeft al medewerking toegezegd. In de komende tijd zal vanuit de verschillende verenigingen actief een beroep op u allen worden gedaan om zich ook als vrijwilliger aan te melden. Wij roepen u van harte op uw steentje bij te dragen. Met veel vrijwilligers valt de tijdsbelasting per persoon mee en zorgen we voor de beste basis om de nieuwe horeca tot een succes te maken.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u zich richten tot onze verenigingsmanager, Raymond Woesthoff (verenigingsmanager@asvuvv.nl). Hij verzorgt de komende maanden de coördinatie en afstemming met betrekking tot de nieuwe horeca. Uiteraard kunt u ook de voorzitter van uw eigen vereniging of een van de bestuursleden van de ASV UVV benaderen. Zodra er meer informatie is informeren wij u uiteraard. En houd voor actuele informatie ook de websites in de gaten.

Met vriendelijke groet,


Harm Janssen, voorzitter ASV UVV
Dennis van Luijk, voorzitter UVV Voetbal
Merijn van Elsacker, voorzitter HSV UVV
Martijn Winters, voorzitter UVV Tennis
Ingrid van Gennep, voorzitter UVV/Sphinx

terug